• 01 Trong năm 2015 HDT đã được cấp giấy phép về các chương trình Đào tạo về Du học, kĩ sư Nhật Bản ,  và được công nhận là một trong những đơn vị hàng đầu tại Hải Dương.
  • 02 Chúng ta giữ trạng thái HDT – bạn sẽ học tại một môi trường hiện đại mang phong cách Nhật Bản .
  • 03 Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu Giáo dục của học viên.
  • 04 Với hơn 1.000 học viên đang học tập và công tác tại Nhật Bản , Hàn Quốc , Đức ...
  • 05 Trung tâm HDT được trao tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc Du học và Lao động tại Hải Dương.
  • 06 Kết quả nổi bật của chúng tôi QAA (Cơ quan đảm bảo chất lượng).
  • 07 Bạn sẽ được học tập và đào tạo tại hơn 500 trường Nhật Ngữ , Hàn Ngữ  , các công ty nhà máy xí nghiệp của Nhật Bản , Hàn Quốc
  • 08 Một chuyên dụng Văn phòng quốc tế với đội ngũ nhân viên có trình độ cao và thân thiện sẽ có sẵn để cung cấp cho bạn rất nhiều lời khuyên, hướng dẫn và hỗ trợ.
  • 09 Chi phí ổn định , không phát sinh 
    •  10Trực tiếp nộp hộ sơ tại các trường Nhật , Hàn Ngữ . Hệ thống giáo dục trên cả nước